۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

كاهش قدرت خريد

rقبلاً كه حموم مى‌رفتم دو دست شامپو به سرم مى‌زدم؛ الان ديگه يه دست مى‌زنم.