۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

کمی واقع‌بین باشیم

در پیش‌بینی وقایع همیشه نیمۀ خالی لیوانو ببین، به دو دلیل: اول اینکه اگر نیمۀ خالیو ببینی و نیمۀ پُرش اتفاق بیفته حال می‌کنی و اگر نیمۀ خالی اتفاق بیفته در واقع اتفاقی نیفتاده. به عکس اگر نیمۀ پر لیوانو ببینی و نیمۀ خالی اتفاق بیفته ضدّحال می‌خوری. دلیل دوم اینکه همیشه نیمۀ خالی اتفاق میفته.

۱۳۸۹ مهر ۶, سه‌شنبه

شکوفه‌ای در پاییز

ربع قرن تجربه؛ چیزیه که امروز بدستش آوردم.

۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

ایهام

- از جلووووو...نظام... به جای خود... نظامتو حفظ کن پسر...
- ای ریدم به این نظام.

۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

طعم شیرین قدرت

دانشجو را باید اذیت کرد،
سرباز را باید اذیت کرد،
کارمند و کارگر را باید اذیت کرد،
ملت را باید اذیت کرد.